Przedszkole Samorządowe nr 29 w Kielcach

Nasze Przedszkole istnieje od 1977 roku. Mieści się przy ulicy Chałubińskiego 32 w Kielcach - osiedle Czarnów. Liczy 7 oddziałów. W roku szkolnym 2013/2014 z naszych usług korzysta 170 dzieci.

Funkcję dyrektora pełni mgr Małgorzata Grygiel, a wicedyrektora mgr Mirosława Topór.

Wysoko wykwalifikowany, wyspecjalizowany, doświadczony  personel stara się zapewnić nauczanie, opiekę, wychowanie  na najwyższym poziomie. Stosujemy wiele metod aktywizujących, które korzystnie wpływają na prawidłowy rozwój dzieci.

My - pedagodzy zadbamy o rozwijanie ich zdolności i umiejętności aby zapewnić im odpowiedni start, tak ważny w dorosłym życiu. Zależy nam, aby dzieci nauczyły się jak najwięcej o otaczającym je świecie, poznawały, doświadczały ale i beztrosko bawiły się wśród kolegów i koleżanek. Zdajemy sobie sprawę jak wielkie wyzwania stoją przed najmłodszymi. Naszą rolą jest wspieranie i zachęcanie, aby wyzwania te realizować i czerpać satysfakcję ze wszystkich osiągnięć.

Kadra pedagogiczna przedszkola, to nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, po kierunkach : pedagogika przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna z logopedią, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną, informatyka. Dla dobra naszych dzieci wciąż doskonalimy się, podnosimy swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach, warsztatach.

Jesteśmy Waszymi partnerami w wychowaniu i wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka.
Nie oceniajmy, a doradzajmy.
Nie krytykujmy, a tłumaczmy.
Nie dostosowujmy, a ceńmy oryginalność.
Traktujmy, jak sami chcielibyśmy być traktowani.
Bądźmy wyrozumiali i cierpliwi.

Nasze przedszkole dysponuje:

- dużą i odpowiednio wyposażoną kuchnią
- salami przeznaczonymi do zabaw
- salami do zajęć z dziećmi
- pomocami dydaktycznymi
- ogrodzonym placem zabaw
- zabawkami oraz meblami dostosowanymi do potrzeb dzieci

Oferujemy:

- realizację podstawy programowej
- zajęcia rytmiczno - umuzykalniających
- język angielski
- religia dla chętnych
- koncerty muzyczne
- spektakle teatralne
- imprezy okolicznościowe

Serdecznie Zapraszamy!!!

Skład rady rodziców:

Przewodniczący Rady: Marcin Heliosz
Zastępca przewodniczącego: Magdalena Kowalska
Sekretarz: Ewa Siejka